Agrarische bedrijfslocaties

Agrarische bedrijfslocaties
De agrarische sector is nog steeds in ontwikkeling. De schaalvergroting en verbreding binnen de sector is een niet te ontkennen beweging die zich blijft voortzetten. Om hiervan een beeld te geven. Het Centraal Bureau voor de Statistieken becijferde in Nederland een daling van het totale aantal landbouwbedrijven van circa 97.000 in het jaar 2000 naar 53.000 landbouwbedrijven in het jaar 2018.

Voor specifiek de akkerbouw in Nederland is het aantal bedrijven gedaald van 14.799 in 2000 naar 10.842 in 2018. In Zeeland is het aantal akkerbouwbedrijven in de afgelopen 18 jaar gedaald van 2.480 naar 1.705. Naar de toekomst toe zal de daling van het aantal agrarische bedrijven, gezien de leeftijdsopbouw van de huidige ondernemers en het gebrek aan opvolgers, ook de komende jaren doorzetten.

Keuzes
Veel stoppende ondernemers staan de komende jaren dan ook voor de lastige keuze wat te zullen doen met de landbouwgrond en in het bijzonder de aanwezige bedrijfsgebouwen. Zijn mijn bedrijfsgebouwen nog wat waard of zijn ze inmiddels in dermate slechte staat dat er echt wat aan moet gebeuren? Zou ik mijn gebouwen kunnen verhuren? Zijn er nog samenwerkingen die ik kan opstarten om daadwerkelijk af te bouwen en niet abrupt te moeten stoppen? Waar wil ik naartoe, wil ik hier blijven wonen? Vragen waarover je niet in één dag een beslissing kan nemen. Het zijn bepalende, soms moeilijke en persoonlijke keuzes die tijd kosten voordat uiteindelijk een beslissing wordt genomen.

Onafhankelijk van de vraag of iemand wil blijven wonen op het erf is de vraag ‘wat te doen met de bedrijfsgebouwen’ zowel in het geval van verkoop als bij renovatie van belang. Een vraag die bovendien steeds urgenter wordt, rekening houdend met de wetgeving rondom asbest en de verplichting in 2024 asbestvrij te zijn. Door deze verplichting worden eigenaren namelijk gedwongen ook te kijken naar de staat van het gehele gebouw. Los van het feit dat niet iedereen zomaar de financiële middelen heeft om deze investeringen te doen, is het niet zinvol asbest te saneren en een nieuw dak te plaatsen op een oude/slechte constructie. In veel gevallen kan dit betekenen dat volledig saneren een betere mogelijkheid is.

Alternatieven
Op dit moment zijn er verschillende mogelijkheden hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Ėén daarvan is sloop van bedrijfsgebouwen en ter compensatie het bouwen van een burgerwoning. De zogenoemde ruimte-voor-ruimte regeling. Uitgangspunt is daarbij sloop en herbouw op het bouwvlak, maar het is tevens mogelijk om de woning elders te bouwen. Een andere mogelijkheid is het toevoegen van andere functies aan het gebouw, denk aan een theehuis, appartementen of kleinschalig bedrijf aan huis.

Wilt  u een vrijblijvend gesprek over de (on)mogelijkheden of verkoop van uw agrarische locatie dan kunnen wij u bij deze vragen adviseren.

Bram Verhage

Blijf op de hoogte


Facebook  |   Instagram  |   Linkedin  |   of schrijf u in voor onze nieuwsbrief